Bảo Dưỡng Cảnh Quan Nhà Máy Daeyoung

Chủ đầu tư:
Công ty Daeyoung Electronics
Nội dung công việc:
Bảo Dưỡng Cảnh Quan
Địa điểm thi công:
Khu Công nghệ Cao Quận 9 - Hồ Chí Minh
Daeyoung Electronics Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, được thành lập trên cơ sở dự án đầu tư của công ty Daeyoung Electronics tại Khu CNC-Q9.
 
Cây xanh Hoàng Nguyên vinh dự được công ty Daeyoung tin tưởng giao cho nhiệm vụ chăm sóc cảnh quan toàn bộ nhà máy.
 

Đang cập nhật...